ຮູບພາບງານວາງສະແດງ

ຮູບ​ພາບ​ການ​ວາງ​ສະ​ແດງ (1​)
ຮູບ​ພາບ​ການ​ວາງ​ສະ​ແດງ (2​)
ຮູບ​ພາບ​ການ​ວາງ​ສະ​ແດງ (3​)
ຮູບ​ພາບ​ການ​ວາງ​ສະ​ແດງ (4​)
ຮູບ​ພາບ​ການ​ວາງ​ສະ​ແດງ (5​)
Guangzhou Spring Package Co., Ltd. (1)
Guangzhou Spring Package Co., Ltd. (2)
Guangzhou Spring Package Co., Ltd. (3)
ຮູບ​ພາບ​ການ​ວາງ​ສະ​ແດງ (9​)
Guangzhou Spring Package Co., Ltd. (4)
Guangzhou Spring Package Co., Ltd. (5)
Guangzhou Spring Package Co., Ltd. (7)